Holland Holiday Parcs
Vakantie Zeeland
 
  • Particuliere woningen
  • Unieke locaties
  • Zeeland Specialist
  • Zon, Zee en vakantie
  • Mooiste provincie van Nederland
 

Algemeen

Al ruim 15 jaar zijn wij de grootste specialist in online verhuur van vakantiehuizen in de provincie Zeeland. Genieten van uw vakantie begint in een vakantiehuis van vakantiezeeland.com. Wij hebben het grootste aanbod vakantiehuisjes in Zeeland. Hierdoor is er altijd een vakantiewoning die bij uw wensen past! Van zeer luxe vakantiewoningen tot woningen speciaal voor mindervalide. Wij hebben ze als enige allemaal in ons aanbod. 

Omgeving

De provincie Zeeland zegt het natuurlijk al. De provincie is een unieke combinatie van zee en land. Je kunt genieten van de mooiste stranden met helder water, maar ook van lekkernijen uit de zee zoals mosselen en kreeften. Ontdek de rijke natuur en geschiedenis over deze provincie. Om meer te weten te komen kun je naar een van de musea of ontdek alles over Deltawerken in Deltapark Neeltje Jans. De meest populaire plaatsen in Zeeland zijn Middelburg, Vlissingen en Domburg.

Middelburg
Middelburg is de hoofdstad van de provincie Zeeland. Het is een trotse stad met een rijk verleden. Je kunt gemakkelijk de hele dag slenteren door de smalle straatjes en de grachten bekijken van de oude binnenstad van Middelburg. Een andere optie is het maken van een rondvaart over de grachten. Ook kun je terecht in een van de goede restaurants met Zeeuwse specialiteiten. Geniet daar van een hapje of drankje. Naast de leuke bars en cafés kun je natuurlijk ook terecht voor het winkelaanbod waar Middelburg om bekend staat.

Vlissingen
Vlissingen ligt op het schiereiland Walcheren in Zeeland, een gebied dat bekend staat om zijn perfecte wandel- en fietsmogelijkheden. Daarnaast kun je diverse activiteiten beleven op het strand of flaneren langs de boulevards van Vlissingen. De boulevard van Vlissingen is de langste van heel Nederland. De stranden van Vlissingen zijn erg mooi. In de zomer is het heel goed mogelijk om ergens een muziekfestival, markt of kermis te bezoeken. Vlissingen is goed bereikbaar, het treinstation ligt direct aan zee. Wanneer je weinig bagage bij je hebt, kun je via de boulevard direct naar het centrum lopen (of je kunt een bus nemen). 

Domburg
Domburg staat natuurlijk bekend om zijn prachtige stranden, en je kunt er elk seizoen met het hele gezin van genieten. Als je meer van Domburg wilt ontdekken, is de Mondriaanroute een goede optie. Aan het begin van de 20e eeuw kwamen veel kunstenaars, waaronder Piet Mondriaan, voor inspiratie naar Domburg. Als je een natuurliefhebber bent, is fietsen of wandelen in het natuurgebied "De Manteling" geweldig. Het bos strekt zich uit van Domburg tot Oostkapelle, met een grote verscheidenheid aan flora en fauna. In het Zeeuws Biologisch Museum Terra Maris kom je meer te weten over de flora en fauna van dit natuurgebied.

Renesse
Renesse is een populaire bestemming bij jong en oud. De natuuromgeving is erg mooi voor wandel- en fietsroutes. Het staat bekend als een populaire badplaats. De stranden zijn er uitgestrekt en schoon. Verder biedt Renesse een breed aanbod aan watersporten die je kunt uitproberen. Denk aan kitesurfen of windsurfen, maar ook vliegeren. Je kunt er ook zelfs surfen, waterskiën of duiken. Op het strand vind je vele strandtenten waar er voor iedereen wat lekkers te vinden is.

Ligging

Beoordelingen

1691 beoordelingen
8,7

Onze gasten geven ons gemiddeld een 8,7.

Algemene voorwaarden

Begrippen
Bemiddelaar: "Vakantie Zeeland" (handelend onder de handelsnamen: Vakantiezeeland.com, Zeelandferienhaus.com, Holidayzeeland.com.
Huurder: een (natuurlijk) persoon, die een vakantiehuis uit het aanbod van "Vakantie Zeeland" huurt of wenst te gaan huren.
Medehuurder: Degene die samen met huurder in het vakantiehuis verblijft.
Beheerder: Degene die namens de eigenaar van een vakantiehuis taken van beheer van het vakantiehuis waarneemt.
Eigenaar: de rechtmatige eigenaar van een vakantiehuis, die het vakantiehuis ter verhuur aan "Vakantie Zeeland" heeft aangeboden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing op de rechtsverhouding verhuurder - huurder. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van "Vakantie Zeeland". Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door "Vakantie Zeeland" zijn bevestigd.

Aanbiedingen, prijzen en tarieven
Aanbiedingen van "Vakantie Zeeland" zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website van "Vakantie Zeeland" en eventuele andere schriftelijke uitingen worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. "Vakantie Zeeland" is niet aan kennelijke fouten en omissies in haar website en eventuele andere schriftelijke uitingen gebonden. De huurder verklaart kennis te hebben genomen van de omschrijving van het vakantiehuis door "Vakantie Zeeland" op de website en daarvan geen nadere omschrijving te verlangen. Prijzen zijn steeds inclusief omzetbelasting maar exclusief kosten van een (niet verplichte) schade garant verzekering en of andere kosten. Bijzondere bijkomende kosten zoals energiekosten, schoonmaakkosten, boekingskosten en plaatselijke door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen worden apart vermeld.

Reservering
Zodra wij een opdracht tot reservering hebben ontvangen, telefonisch, via de website of schriftelijk, ontvangt u een boekingsformulier/factuur van uw reservering, u herkent deze aan het factuurnummer. "Vakantie Zeeland" heeft te allen tijde het recht een boeking wanneer er sprake is van prijsfouten of bezettingsfouten in de website, niet te accepteren. Door "Vakantie Zeeland" gestuurde boekingsformulieren / facturen / en eventueel andere schriftelijke bescheiden bevatten alle relevante gegevens voor het verblijf in het geboekte vakantiehuis. In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, verplicht de huurder zich om na ontvangst van het boekingsformulier/factuur en eventuele andere schriftelijke bescheiden de juistheid en volledigheid van de geboekte gegevens te controleren en eventuele onvolledigheden of onjuistheden binnen 7 dagen na ontvangst van het boekingsformulier/factuur en of andere bescheiden aan "Vakantie Zeeland" te melden. Blijft een dergelijke melding binnen de gestelde termijn uit, dan is de huurder niet gerechtigd zich op de onvolledigheid of onjuistheid van het boekingsformulier/factuur en of andere bescheiden te beroepen.

Betaling en verdere afwikkeling

Op het moment dat u boekt, dient er een vooruitbetaling te geschieden van 50% van de totale huuromzet. Het tweede deel van de huuromzet dient uiterlijk 56 dagen voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. In uitzonderingsgevallen kunnen schriftelijk andere termijnbetalingen worden overeengekomen. Bij boekingen (periode tussen boeking en aanvang huurperiode korter dan 56 dagen) dient het hele bedrag ineens te worden voldaan. Betaling moet per bank geschieden. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving van de huuromzet op de bankrekening van "Vakantie Zeeland". Op verlangen van "Vakantie Zeeland" dient de huurder aan "Vakantie Zeeland" een bewijs van betaling te overleggen per mail, per telefoon (whatsapp).

Borgsom
Voor het vakantiehuis wordt meestal een borgsom verlangd. Deze borgsom dient bij aankomst op het verblijfsadres aan de eigenaar of de beheerder van het vakantiehuis te worden voldaan, tenzij in het boekingsformulier en/of verblijfsticket anders is bepaald. Na afloop van het verblijf in het vakantieobject worden eventuele bijkomende kosten en/of energiekosten afgerekend. Geconstateerde beschadigingen of vermissing van in of aan het vakantieobject aanwezige zaken met de borgsom verrekend en wordt het restant van de borgsom in het algemeen contant terugbetaald. In ieder geval wordt het berekende restant van de borgsom binnen 14 werkdagen na het verblijf door de eigenaar of beheerder geretourneerd per bank. Verhuurder kan geen partij zijn bij eventuele meningsverschillen tussen huurder en eigenaar omtrent ingehouden borgsom met betrekking tot eventuele schades. Verhuurder kan hierin slechts een bemiddelende rol spelen.

Annulering

Een annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren per mail. Hiervoor gelden de volgende regels: - bij annulering tot 56 dagen vóór de dag van aankomst wordt 30% van de huursom + boekingskosten in rekening gebracht. - bij annulering vanaf de 56e dag (inclusief) tot de dag van aankomst is 100% van de huursom + boekingskosten verschuldigd.

Aansprakelijkheid
"Vakantie Zeeland" aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de eigenaar van het vakantiehuis in gebreke blijft, ondanks de grote zorg die door "Vakantie Zeeland" aan elk object is besteed. "Vakantie Zeeland" is evenmin aansprakelijk te stellen voor schade ontstaan door brand, lekkage, ongeval of welke oorzaak dan ook, aan huurder, diens medehuurders en/of eigendommen. Indien "Vakantie Zeeland" door overmacht gedwongen is een huurcontract te annuleren, is "Vakantie Zeeland" op generlei wijze aansprakelijk te stellen. In een dergelijke situatie zal volledige restitutie van het aan "Vakantie Zeeland" betaalde bedrag plaatsvinden. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het vakantieobject, inventaris en/of meubilair, die tijdens de huurperiode ontstaat, door hem of zijn medehuurder(s). Dit wordt voor rekening van de huurder hersteld. Fouten of vergissingen in het verhuurprogramma van "Vakantie Zeeland" kunnen "Vakantie Zeeland" niet binden.

Verblijf
Bij aankomst kan het vakantieobject over het algemeen na 15.00 uur worden betrokken. In de meeste gevallen dient het voor 10.00 uur weer te zijn verlaten. Afwijkingen worden bij de boekingsbevestiging vermeld. Het vakantieobject mag niet door meer personen bewoond worden als schriftelijk is overeengekomen. Indien blijkt dat er toch meer bewoners zijn dan overeengekomen, heeft de eigenaar of beheerder het recht u de toegang te ontzeggen, of EUR 23,00 per overtallig persoon per dag in rekening te brengen. Dit naar gelang de situatie ter plaatse. Het meebrengen van huisdieren is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. Wordt dit toch geconstateerd, dan heeft de eigenaar of beheerder het recht u de verdere toegang tot het vakantieobject te weigeren. Voor linnengoed zoals lakens, slopen, thee- en handdoeken enz. dient de huurder zelf zorg te dragen. In enkele gevallen is het mogelijk om beddengoed te huren, danwel is het bij de prijs inbegrepen. Dit wordt in de beschrijving of de prijslijst van het vakantieobject altijd vermeld. Op de dag van vertrek dient het vakantieobject veegschoon te worden achtergelaten, hetgeen het volgende inhoudt: alles schoon afgewassen, vuilniszakken in de container of op tijd met de reiniging meegegeven, vuilnisbak van een schone plastic zak voorzien, dekens of dekbedden opgevouwen aan het voeteneinde, koelkast leeg en schoon, alle etenswaren verwijdert, de vaatwasser uitgeruimd en de vloer aangeveegd.

Klachten
Heeft u gegronde klachten over de schoonmaak van uw vakantieverblijf, dan dient u dezelfde dag nog contact op te nemen met de eigenaar/beheerder. Deze stuurt dan iemand om uw klacht na te zien en indien deze gegrond is, de zaak schoon te maken. Gaat u niet zelf schoonmaken, anders wordt uw klacht niet geaccepteerd, aangezien er door eigenaar/verhuurder niets te controleren valt. Heeft u grote klachten op een ander gebied, dan dient u dit op de aankomstdag voor 19.00 uur te melden. Indien de aankomstdag een vrijdag betreft, dient u klachten uiterlijk op volgende dag te melden voor 12.00 uur. Later kan uw klacht niet meer in behandeling worden genomen.

Slotbepaling
Op de onderhavige voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit het boekingsformulier/factuur en andere schriftelijke bescheiden of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Breda/Nederland. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald. Indien en voor zover enige bepaling in het boekingsformulier/factuur of andere schriftelijke bescheiden en de onderhavige voorwaarden nietig mocht lijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht. Vakantiezeeland.com, Zeelandferienhaus.com, holidayzeeland.com. 

 

SFEERIMPRESSIE